Alla priser visas inklusive moms

Om oss

Auktoriserad Låssmed - Fullständig låsservice - Lås - Larm - Passagesystem - Nödutrymmning - Dörrautomatik
 


   

 

Ett förebyggande underhåll ger er bl.a

Ingen säkerhetsanläggning är säkrare än sin svagaste del. Därför är det viktigt att elektronik, mekanik och elektronik samspelar på bästa sätt.
Vi har mångårig erfarenhet inom samtliga av dessa områden vilket gör oss till den perfekta samarbetspartnern för era säkerhetsbehov. 


Kontakta oss för hjälp med att utveckla kompletta system för säkerhet.

-Minskad risk för driftstörningar
-Avtalskunder är prioriterade
-Kontroll och test av funktioner
-Rabatt på reservdelar
-Återrapportering/protokoll
-Partnerskap med en expert
-Lägre totalkostnad
-Regelbunden service förebygger dyra reparationer

 

Verkligheten idag är komplex så är också säkerheten.
Vårt jobb är att överblicka se detaljerna och hitta
säkra lösningarna.

Krister Norrman, VD